wz

úvod

Nepopsatelná krása květů, půvab ptáka klouzajícího vzduchem, šumění větru ve stromech - kdykoliv a kohokoliv se může příroda dotknout v jediném neopakovatelném okamžiku způsobem zcela zvláštním, jedinečným a nenapodobitelným.“
                                                                                                                                                                                                                                 Joseph Cornell
leaves
...Umírání lesů, znečišťování vody, zamořený vzduch nebo vymírání rostlinných a živočišných druhů - snad denně se některý z těchto pojmů objevuje v novinách, rozhlase či televizi. O problémech životního prostředí informují i ty nejkonzervativnější sdělovací prostředky. Záplava informací však zatím naše životní prostředí příliš nemění. Občas se nás nejrůznější údaje a zprávy jakoby přestávají týkat. Proč?
Stali jsme se snad za staletí, kdy se přírodě vzdalujeme, citovými mrzáky, neschopnými cítit společně s rostlinami, zvířaty a Matkou Zemí? Ztratili jsme snad vědomí sounáležitosti s touto planetou, z níž povstal každý z nás jako její neoddělitelná součást?
Je nutno se přírodě a Zemi znovu přiblížit, znovu objevit jejich krásu. Nejlépe bude, začneme-li se přibližovat už od dětských střevíčků. To však neznamená, že by se přírodě nemohli znovu přiblížit i dospělí…
                                                 Vnímejme přírodu všemi smysly,
                                                                               Reinhard Witt
 
[CNW:Counter]  ©  Roman Rydval    2006